Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Bad Hare Media 2898041-8
Yhteystiedot:
www.badharemedia.com
esa@badharemedia.com
0402569148
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Esa Lappalainen
Tieteenkatu 6 A 81
33720 Tampere
esa@badharemedia.com
0402569148

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä säilytetään tietoja menneistä, nykyisistä ja tulevista potentiaalisista asiakkaista, sekä postituslistalle ilmoittautuneista henkilöistä.
Tallennetut tiedot ovat pääasiassa asiakkaan www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse tai asiakastapaamisissa ilmoittamia yhteystietoja ja sopimuksia.
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde onvoimassa, tai niin kauan kuin laki vaatii.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena on asiakassuhde tai potentiaalisen asiakkaan suostumus. Näitä voi olla aktiivisen asiakassuhteen lisäksi esimerkiksi mainoskampanjassa tai messutapahtumassa lomakkeilla kerätyt tiedot.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Asiakassuhteen hoitaminen
• Palveluistamme tiedottaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista
• laskutusosoite
• muut asiakkuuden kannalta olennaiset sopimuskohtaiset tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen esa@badharemedia.com otsikolla ”Rekisterimuutos”
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, ja asiakastapaamisella.
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta puhelimitse
• asiakkaalta verkkolomakkeen kautta
• mainoskampanjan osallistujalta mainoskampanjan yhteydessä
• asiakkaalta lomakkeella messujen yhteydessä
• asiakkaalta tarjouspyynnön yhteydessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Bad Hare Media:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, tai niin kauan kuin laki määrää.
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta, tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä Bad Hare Media ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Joko riittää?

Pistä viestiä tulemaan, niin tehdään ihmeitä, tai yritetään ainakin.
map-markerphone-squareenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram